Coaching

COACHING

 

  • Als professionele coach hebben wij kennis van de psychologische processen. Wij weten wat er nodig is om gedragsveranderingen in gang te zetten. We doen daarbij een beroep op het hart, de omgeving, het verstand en het netwerk van de cliënten.
  • Wij helpen mensen zich te ontwikkelen zodat ze beter functioneren in de maatschappij, op het werk, in het gezin en in de buurt.
  • Als coach gaan wij er van uit dat de ander de expert en vooral ook eigenaar van zijn eigen leven is. We spreken mensen aan op hun kracht om dingen anders en beter te gaan doen. We helpen de ander zijn zelfkennis te vergroten om daar zelf de vruchten van te plukken.
  • Onze talenten die wij inzetten zijn geduld, onderzoek, empathie, lef en reflectie op ons eigen gedrag.
  • Bij het coachen van een groep proberen we de leden van de groep zich meer als groep verantwoordelijk te voelen, voor elkaar en voor het samen te behalen resultaat.
  • Bij het coachen van organisaties proberen we de voor hen blinde vlekken zichtbaar te maken, hun eigen cultuur te doorzien. We streven naar een duurzame ontwikkeling van (groeps)gedrag. Hoe kan de organisatie continu samen leren, veranderen en individuele bijdragen te optimaliseren.
  • Wij starten de werkzaamheden altijd eerst met een intake, waarbij de basis wordt gelegd voor een efficiënt en effectief traject. Het zal meteen helder worden waaraan we gaan werken en hoe we het aanpakken. De intake moet zorgen voor de verheldering van de vraag. Als coach willen we aansluiten bij de vrager. Het intakegesprek dient van twee kanten geheel open en transparant te zijn om teleurstellingen te voorkomen.
  • Onze kwaliteit wordt zichtbaar in de interactie met de vrager, de opdrachtgever, de klant of de hele groep.

CONTACT

Soniusstraat 3

5212 AJ 's-Hertogenbosch

06-24622699

 

KVK:17252369

© Copyright 2017. Stichting Animo073 All Rights Reserved.