Activiteiten

Talentontwikkeling: jongeren ontdekken wat hun passies en talenten zijn en hoe ze deze kunnen inzetten om een geschikte opleiding c.q. baan te vinden.

 

Werk en toekomst: Doormiddel van interactieve sessies ontdekken jongeren hun eigenwaarde. Het klaarstomen van jongeren voor de arbeidsmarkt of een opleiding.

 

Jobcoaching en huiswerkbegeleiding: Aandacht voor opleiding, werkervaring, en eigen ambities.

 

Loverboys: intensieve trainingen door middel van (rollen)spel, interventies, film en een bezoekje aan de praktijk.

 

Jongeren & maatschappij: Werken aan geletterdheid, mediawijsheid, omgaan met geld en zelf ondernemen zijn thema’s om in de samenleving je weg te vinden. Verder het verbeteren van maatschappelijke kansen en het leren investeren in jezelf.

 

Weerbaarheid: jongeren hun eigenwaarde terug geven zodat ze zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij. Er wordt gewerkt aan motorische, sociale, emotionele en mentale weerbaarheid.

 

Maak je eigen individueel ontwikkelingsplan: Breng je eigen ontwikkeling stap voor stap in beeld. Dit kan individueel als ook in kleine groepen.

 

Begeleiding van gezinnen: Extra begeleiding voor gezinnen die (tijdelijk) in de problemen zitten. De oorzaken kunnen velerlei zijn: Een autistisch kind, echtscheiding, schulden, verslaving, werkeloosheid, etc.

 

Buurtwerk: Begeleiden van gezinnen in hun eigen buurt, werken aan sociale cohesie, organiseren van buurtgesprekken en wijkfeesten, organiseren van ontmoeting en bestrijding van eenzaamheid.

 

Ogen en oren: Wij kunnen uw ogen en oren in de wijken en buurten zijn. We hebben een signalerende functie en helpen bij het aandragen van oplossingen. We werken daarbij samen met verschillende instanties, zoals de lokale overheid, woningcorporaties, energiemaatschappijen, verzekeraars, maatschappelijk werk, etc. Wij kunnen dienen als klankbord, fungeren als tussenpersoon.

 

Aanpakken van knelpunten overgang groep 8 naar de middelbare school: Jongeren begeleiden, wegwijs maken, ondersteunen bij knelpunten die zij tegenkomen bij de overgang van de basisschool naar het voorgezetonderwijs.

 

Jongeren met een beperking: Jongeren met een lichte stoornis in het autistisch spectrum, jongeren met een lagere intelligentie, zijn extra kwetsbaar en gevoelig voor loverboys, (seksueel) misbruik, uitbuiting, etc.

 

ACTIVITEITEN

CONTACT

Soniusstraat 3

5212 AJ 's-Hertogenbosch

06-24622699

 

KVK:17252369

© Copyright 2017. Stichting Animo073 All Rights Reserved.