Home

Animo073 kan het onzichtbare zichtbaar maken

door het aanbieden van interactieve trainingen/lessen/sessies aan (kwetsbare) jongeren om deze weerbaarder te maken, de zelfredzaamheid te bevorderen en de eigenwaarde terug te winnen.

Door de diverse activiteiten die Animo073 aanbiedt, worden jongeren bewust gemaakt. Klik hier om onze activiteiten te bekijken.

Voorzitter: Igor zevenbergen

 

Secretaris: Dinie Sluiter

 

Penningmeester: Kees van Iersel

 

De uitvoering van activiteiten en projecten gebeurt door Anzera Kazanci.

 

Animo073 wordt bijgestaan door vrijwilligers en stagiaires, die affiniteit hebben met de doelgroep en de uit te voeren taken.

 

We maken ook gebruik van gastdocenten van GGD, Novadic, Seksuele en Relationeel Vormingsbureau, en anderen.

ANIMO 073

Het aanbieden van interactieve trainingen/lessen/sessies aan kwetsbare jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar.

De lessen kunnen in groepsverband gegeven worden of individueel. De grootte van een groep is afhankelijk van de hulpvraag.

Animo073 heeft een ruim aanbod aan producten en diensten. Ieder product cq dienst kan aangepast worden aan de hulpvraag. De sessies cq trajecten worden begeleid door ervaren hulpverleners die over de juiste papieren en ervaring beschikken.

 

De lessen/sessies/trainingen die wij aanbieden zijn voornamelijk bedoeld om de jongeren weerbaarder te maken, zelfredzaamheid en eigenwaarde terug te winnen.

Het wordt begeleid door gediplomeerde en ervaren begeleiders.

 

CONTACT

Soniusstraat 3

5212 AJ 's-Hertogenbosch

06-24622699

 

KVK:17252369

© Copyright 2017. Stichting Animo073 All Rights Reserved.